Polsklachten kunnen zeer pijnlijk zijn, waardoor ze je beperken in het uitvoeren van jouw werk of dagelijkse activiteiten. Een bekend letsel van de pols is een breuk door een val op de hand. Daarnaast zijn er andere veelvoorkomende klachten, zoals het carpaal tunnel syndroom.

Anatomie van de pols

De pols is het gewricht tussen het spaakbeen en je ellepijp en de handwortel beentjes. Daar zijn er acht van. Verder bevindt er zich kapsel, de spieren en banden.

Indeling van polsklachten

Polsklachten kunnen we op een aantal manieren indelen. Namelijk in specifieke en aspecifieke klachten,maar ook in acute en chronische polsklachten.

Specifieke polsklachten hebben een hele duidelijke oorzakelijkheid, zoals bijvoorbeeld een breuk, carpaal tunnel syndroom of een kneuzing

Aspecifieke polsklachten zijn polsklachten die geen duidelijke oorzakelijkheid hebben. We zien dan bijvoorbeeld op röntgen onderzoek geen afwijkingen. Maar mensen hebben dan vaak wel pijnklachten. Deze klachten komen dan vaak voort uit de spieren, of zijn reffered pain uit bijvoorbeeld de elleboog of schouder.

We spreken over acute polsklachten als de klachten korter dan zes weken aanwezig zijn, denk hier dus ook weer aan een kneuzing of een breuk. Chronische polsklachten zijn langer dan drie maanden aanwezig. Klachten zouden dan bijvoorbeeld kunnen komen door een instabiliteit in de pols.

Veel voorkomende polsklachten

Polsbreuken:er is dan sprake van een breuk in het uiteinde van het spaakbeen en/ of de ellepijp ter hoogte van de pols. De ellepijp en het spaakbeen vormen samen een gewricht en een gewricht met de handwortelbeentjes. Na een breuk zien we vaak dat de mobiliteit is afgenomen en ook de kracht in de hand is afgenomen.

Instabiliteit van de pols: Dit ontstaat vaak na beschadiging of het scheuren van banden rondom de pols of het afnemen van de spierfunctie van de spieren rondom de pols. Dit geeft pijnklachten. Wat mensen dan vaak ervaren is het volgende en dit kun je vergelijken met het verzwikken van je enkel.. Het bewegen van de pols kan bij instabiliteit pijn doen en in sommige gevallen kan er een bewegingsbeperking ontstaan. Daarnaast kan er soms minder kracht gezet worden met de pols. Onverwachte bewegingen verergeren de klachten. Net als bij een verzwikte enkel

TFCC-letsel: Dit is de afkorting voor het Triangulaire Fibro Cartilagineuze Complex. Dit complex bestaat uit een tussenwervelschijf en banden en bevindt zich in de polsregio. Het is gelegen aan de pinkzijde van de pols tussen het spaakbeen, de ellepijp en een handwortelbeentje. De functie van de discus is het dempen en stabiliseren van de pols. Dit letsel onstaat na een val op de hand, maar kan ook voortkomen uit het verouderingsproces van de mens. Bij de val zien we waak een combinatie van een gestrekte pols en een draaibeweging. Mensen met de ze klacht hebben de volgende symptomen: pijn aan de pinkzijde van de pols en de onderarm. Deze pijn verergert bij belasting, op het moment dat je op het TFCC drukt en wanneer je de hand zijwaarts richting de pinkzijde beweegt. Ook kan er een klikkend of krakend geluid zijn  bij het bewegen van de pols. Tot slot kan er krachtsverlies optreden.

Syndroom van De Quervain : Dit syndroom komt best vaak voor en gaat gepaard met pijn, zwelling en minder functie van de pols en duim.. De aandoening wordt gekenmerkt door het ontstekingsbeeld van één of meer pezen van de duim. Dit letsel komt vaker bij vrouwen dan bij mannen voor. We zien dat overbelasting vaak ook een rol speelt bij het krijgen van deze klachten. Bij deze klacht ervaren mensen de volgende symptomen: De klachten beginnen vaak met een stijf gevoel aan de bovenkant van de pols. Dit ervaart men vooral ’s nachts of in de ochtend. Eenmaal uit bed en als men in beweging komt verdwijnen de klachten. Als de situatie verergert, zal je een doffe, branderige pijn gaan ervaren bij belasten. Bijvoorbeeld bij het dragen van de boodschappen, opendraaien van fles en bij gebruik van de muis bij de computer. Soms zien we ook een lokale zwelling en kan er een krakend geluid optreden bij het bewegen van de pols.

Overeenkomsten bij veel polsklachten:

  • Pijn in de pols en of onderarmregio
  • Verminderde mobiliteit van de pols
  • Verminderde kracht en knijpkracht
  • Stijfheid
  • De pols kraakt bij bewegen
  • Instabiel gevoel in de pols

Polsklachten zijn met fysiotherapie goed te behandelen, we kunnen namelijk op alle fronten van de klacht u helpen en bijstaan om de problemen die er zijn weer op te lossen.

Heeft u last van polsklachten? Neem direct contact op via telefoonnummer 0255-532211 of meld uzelf aan via onderstaande knop.