Plagiocephaliemeting

Plagiocephalometrie, afgekort PCM-meting, is een meting die wij binnen de praktijk gebruiken bij baby’s met een voorkeurshouding. Een voorkeurshouding houdt in dat de baby de voorkeur heeft om naar één kant te kijken in de eerste maanden van zijn of haar leven. Dit komt veel voor in Nederland, maar liefst 1 op de 5 baby’s heeft een voorkeurshouding bij 6 weken oud. Door de voorkeurshouding kan de nog zachte schedel van de baby afplatten en kan de baby zich soms minder goed ontwikkelen. Deze afplatting noemen wij in vaktermen ‘een plagiocephalie’ en deze kunnen wij meten door middel van de PCM-meting.

Hoe werkt zo’n meting? De baby krijgt een zacht bandje om zijn of haar hoofd, die precies de vorm van de schedel aanneemt. Door een aantal markeerpunten op het bandje kan de mate van afplatting in kaart worden gebracht.
Naast het meten van de schedel, heeft onze kinderfysiotherapeut ook een scala aan adviezen over de houding en positionering van de baby in de eerste maanden.

Binnen onze praktijk heeft Marlies zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen. Zij heeft recent extra verdieping opgedaan met betrekking tot de behandeling van baby’s met voorkeurshouding en de PCM-meting.

Mocht u merken dat uw baby een voorkeurshouding heeft, of zich niet goed ontwikkeld in omrollen of buikligging, dan kunt u een afspraak maken. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts of het consultatiebureau nodig.

Mocht u meer willen lezen over voorkeurshouding bij baby’s, bekijk dan de volgende folders:

preventiefolder voorkeurshouding

behandelingsfolder voorkeurshouding

 

Spread the word. Share this post!