Op het beweegspreekuur worden patiënten met schouder- en knieklachten onderzocht door een kaderarts bewegingsapparaat (dr. Tim Falke) en een gespecialiseerd fysiotherapeut (Erwin). Tijdens dit eenmalige consult wordt een diagnose (bij)gesteld en  beoordeeld wat er vervolgens moet gebeuren. Dit kan gerichte fysiotherapie, medicatie/ injectie of doorverwijzing naar een medisch specialist zijn. Als het noodzakelijk is, wordt er eventueel nog een vervolgconsult gepland.

Het beweegspreekuur is met name bedoeld voor patiënten als:

  • er twijfel is of er wel/ niet doorverwezen moet worden naar het ziekenhuis;
  • er sprake is van complexere klachten, waarvoor meer expertise nodig is;
  • er behoefte is aan een ‘second opinion’ met betrekking tot de gestelde diagnose.

Vanwege de opzet van het beweegspreekuur is er dan ook altijd een verwijzing van de eigen huisarts nodig!

De grote voordelen van dit spreekuur voor u als patiënt zijn:

  • Een diagnose en behandelplan door 2 experts op het gebied van het bewegingsapparaat.
  • Geen lange wachttijden.
  • Directe terugkoppeling naar de eigen huisarts met een voorgesteld plan.
  • Er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.