Privacyverklaring

IJMed – FysioMaas, gevestigd aan de Grahamstraat 105 1973 RA IJmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

IJMed- FysioMaas, Grahamstraat 105 1973 RA IJmuiden tel. 0255-532211, www.ijmed.nl e-mail info@ijmed.nl

Paul Metselaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Fysiotherapie Maas.  Hij is te bereiken via paul@ijmed.nl of 0255-532211

Persoonsgegevens die wij verwerken

IJMed – FysioMaas kan persoonsgegevens over U verwerken, doordat U gebruik maakt van de diensten van IJMed – FysioMaas en/of omdat U deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan de balie of op de website aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Verzekeringsgegevens

– Lengte en gewicht

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

IJMed – FysioMaas verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van u:

-Gezondheidsgegevens

Website

Op de website van IJMed – FysioMaas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens van bezoek- en klikgedrag op de website. IJMed – FysioMaas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paul@ijmed.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IJMed – FysioMaas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

*U te kunnen bellen en/of om u schriftelijk ( per mail en/of per post) te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

*Om u een goed passend behandelplan aan te kunnen bieden en uw voortgang te kunnen monitoren

*Wij zullen uitsluitend persoonsgegevens delen met derden, indien U hier expliciet toestemming voor gegeven heeft

*Onder derden kunnen vallen: huisartsen/ specialisten/ bedrijfsartsen/ consultatiebureau artsen

*Voor de verplichte “outcome” verzameling, worden alle data geanonimiseerd aangeleverd. Indien dit niet het geval is, zal er vooraf aan U om toestemming gevraagd worden

*Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang IJMed – FysioMaas uw persoonsgegevens bewaart

Fysiotherapie Maas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Het patiëntendossier dient 15 jaar bewaard te worden, volgens de geldende wet- en regelgeving

Financiële gegevens, maximaal 7 jaar, volgens de geldende wet- en regelgeving.

Uw overige gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met U tot stand komt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IJMed – FysioMaas en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons kunt aangeven om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar paul@ijmed.nl of contact opnemen via 0255-532211 of direct met uw behandelende therapeut.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, zullen wij  voor wij tot handelen overgaan, uw identiteit verifiëren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IJMed – FysioMaas  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van IJMed – FysioMaas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door IJMed – FysioMaas verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Paul Metselaar, telefonisch 0255-532211 of per mail naar paul@ijmed.nl