Missie

IJMed – FysioMaas is een moderne, klantgerichte en innovatieve lokale fysiotherapiepraktijk, die niet alleen curatieve fysiotherapie aanbiedt maar ook (secundaire) preventieve (beweeg)interventies.

Onze belangrijkste stakeholders zijn en blijven de klanten, die komen voor fysiotherapeutische behandeling. Zij wensen hoogwaardige zorg, maar bovenal een persoonlijke aanpak, om te voldoen aan hun expliciete en impliciete wensen.

Onze aangeboden dienstverlening vindt plaats volgens de nieuwste inzichten en is gericht op en toetsbaar ten aanzien van de uiteindelijke outcome van de zorg.