Lage rugklachten zijn, na schouder en nekklachten, de meest voorkomende klachten aan het bewegingsapparaat. In 95% van de gevallen is er geen aantoonbare afwijking te vinden voor de klachten, ook al zijn ze zeer reëel. Dit noemt men daarom aspecifieke lage rugklachten. In principe kan iedereen aspecifieke lage rugklachten krijgen.

Indien uw klachten als aspecifiek worden beschouwd hebben foto’s of scans geen toegevoegde waarde. Als er al iets op te zien is, dan hoeft datgene niet verklarend te zijn voor de klachten die u ervaart. Het kan u zelfs meer onzekerheid geven. Alleen bij een vermoeden van een specifieke oorzaak voor uw klachten (uw fysiotherapeut of arts kan dit goed inschatten) is beeldvormende diagnostiek zinvol. Eigenlijk is het ook niet zozeer van belang, wat precies de pijn veroorzaakt. Belangrijker is hoe je met de klachten omgaat. Dat bepaalt namelijk hoe snel je herstelt.

Wat weten we wel?

  • De meeste rugklachten zijn niet het gevolg van een ernstige aandoening.
  • De acute pijn verbetert meestal binnen enkele dagen of weken. Althans, genoeg om uw dagelijkse activiteiten weer op te pakken. De lange termijn verwachting is goed.
  • Soms kunnen klachten of pijn lang aanhouden. Dat wil niet zeggen dat er ernstige schade is. Het verdwijnt doorgaans uiteindelijk toch, ook al is het frustrerend dat niemand kan voorspellen wanneer dat zal zijn! De meeste mensen kunnen snel alles weer doen, ook al hebben ze dan nog wel wat pijn.
  • Ongeveer de helft van de mensen die rugklachten krijgt, krijgt het later nog eens. Dat wil nog steeds niet zeggen dat er iets ernstigs is. Tussen de aanvallen door kunnen de meesten zonder of met minimale klachten normaal functioneren.
  • Wat u in het begin doet is erg belangrijk. Meer dan 1 of 2 dagen rust nemen helpt u niet en kan zelfs bijdragen aan een trager herstel.
  • Uw rug is ontworpen om te bewegen: het heeft beweging nodig, veel zelfs! Hoe eerder u weer gaat bewegen en uw normale activiteiten hervat, hoe eerder u herstelt.
  • De mensen die het best met hun rugklachten omgaan, zijn degenen die actief blijven en doorgaan met hun dagelijkse activiteiten ondanks de pijn.

Plan

Voordat uw behandeling start, maakt uw fysiotherapeut een inventarisatie van uw klachten. Hij gebruikt hiervoor door u ingevulde vragenlijsten in combinatie met informatie uit het eerste vraaggesprek en het lichamelijke onderzoek. Vervolgens wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Het is mogelijk, dat u eerst specifieke oefeningen aangeleerd krijgt om de pijn te beïnvloeden, of de stabiliteit van de rug te verbeteren. Het kan ook zijn dat u eerst naar een gespecialiseerde fysiotherapeut gaat om de beweeglijkheid van uw rug te verbeteren. Uiteindelijk is alles er op gericht om u zo snel mogelijk weer controle te geven over uw eigen klachten.

Heeft u last van rugklachten? Neem direct contact op via telefoonnummer 0255-532211 of meld uzelf aan via onderstaande knop.


Direct online aanmelden