Het Otago-programma

Wij laten u niet vallen!

 Fysiotherapie Maas is aangesloten bij Sta Sterk!, een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in de regio Kennemerland, die valpreventietraining verzorgen. Voor de valpreventietraining wordt gebruik gemaakt van het Otago-programma. Sinds 5 oktober is onze collega Pieter Reitsma gediplomeerd Otago-instructeur. Otago is een individueel oefenprogramma voor het behoud of herwinnen van kracht en evenwicht, om zo weer vertrouwen in eigen kunnen te krijgen.

Is vallen dan zo'n veel voorkomend probleem?

Onder senioren is vallen een groot probleem met vaak ingrijpende, persoonlijke, maatschappelijke en financiële gevolgen. Jaarlijks vallen ongeveer één miljoen 65-plussers. Dat komt neer op een op de drie 65-plussers. Bij 80-plussers gaat het zelfs om 50%. Soms met ernstige gevolgen, waar men zeker op oudere leeftijd vaak moeilijk van herstelt. Gezien de vergrijzing in Nederland wordt er verwacht dat het aantal valincidenten toe zal nemen.

Vallen heeft negatieve gevolgen voor de mobiliteit, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de ouderen. Wat vaak leidt tot valangst en inactiviteit. Het risico om te vallen wordt vaak groter door verval van kracht en/of coördinatie. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van valpreventie. Uit onderzoek komt naar voren dat er tot 40% minder valincidenten optreden bij mensen die het individuele oefenprogramma Otago hebben gevolgd. 

Valrisicotest

Door een eenvoudige test die bestaat uit twee vragen kunnen we bepalen of er een verhoogd valrisico is.

Als u de volgende vragen met ja kunt beantwoorden,

  • Bent u het afgelopen jaar één of meer keren gevallen?
  • Heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden?

dan is er sprake van een verhoogd valrisico en komt u in aanmerking voor een valrisicoanalyse.

Valrisicoanalyse

Tijdens de valrisicoanalyse brengen we alle factoren in kaart die ervoor zorgen dat er een verhoogde kans tot vallen is.

U moet dan denken aan de volgende zaken:

Verlies van spierkracht, mobiliteit en vermindering van evenwicht, gebruik van 5 soorten medicatie of meer,bloeddruk, visus/zicht, voetproblemen, woonomgeving, risicovolgedrag, valangst, gewichtsverlies.

Aan de hand van de bij u aanwezige factoren die het valrisico verhogen zullen we u een passend advies geven over welke stappen/acties u kunt nemen.

Dit kan inhouden dat we u ook doorverwijzen naar de ergotherapeut, uw huisarts, de diëtist of de apotheker.

Otago-programma

Mochten als oorzaken van de verhoogde kans op vallen de kracht en/of evenwicht en/of een verminderde mobiliteit en loopfunctie naar voren komen dan komt u in aanmerking voor deelname aan het Otago oefenprogramma, mits u nog niet onder behandeling bent voor een ander probleem bij de fysiotherapeut.

Waarom is Otago zo succesvol?

OTAGO is een thuis-oefenprogramma met een aantal voordelen ten opzichte van andere programma’s:

  • Het wordt bij u thuis gegeven zodat u in uw eigen omgeving kunt trainen.
  • Het betreft een aantal bezoeken van de fysiotherapeut bij u thuis en verder telefonisch contact.
  • U krijgt een zeer duidelijke oefenmap met afbeeldingen en instructies. Oefeningen worden per keer op uw niveau en uw situatie toegespitst.

Het programma bestaat uit de volgende opbouw:

Een intake in de eerste week , waarbij u een oefenboek krijgt en een kalender en waarin we zullen starten met de oefeningen.

In week 2 zullen we de oefeningen verder uitbreiden.

In week 4 van het programma zullen we de oefeningen verder aanpassen, uitbreiden en verzwaren en evalueren.

In week 8 bekijken we uw voortgang en hoe u ervoor staat met de oefeningen.

Na 6 maanden evalueren we weer en dat doen we ook weer na 12 maanden na de start om ter zien hoe uw kracht en evenwicht zich vorderen in de tijd.

In de tussenliggende weken en maanden zal door telefonisch contact uw voortgang in de gaten worden gehouden en bij eventuele problemen zal er een extra contactmoment worden afgesproken.

Spread the word. Share this post!