Maandenlang hebben onze collega’s samengewerkt met de gemeente Velsen, sportaanbieders en andere gezondheidsprofessionals in de gemeente Velsen om plannen te maken om de sportiviteit en gezondheid van iedereen in de gemeente Velsen te verbeteren. Dit heeft geleid tot het ‘Sport en Preventieakkoord Velsen’. Het akkoord richt zich op het verbeteren van de vitaliteit en gezondheid van jongeren en ouderen.

Als praktijk nemen wij deel in verschillende (deel)projecten binnen het sportakkoord. Onze kinderfysiotherapeuten richten zich binnen dit project op het vroegtijdig signaleren van kinderen met een achterstand in de motoriek. In de ouderenzorg participeren wij bij het aanbieden van  beweegactiviteiten voor dementerende ouderen en leveren wij een bijdrage aan diverse cursusavonden waarin vrijwilligers opgeleid worden tot zorgmaatjes. Ook doen wij mee in de projectgroep voor het stimuleren van een gezonde leefstijl, de zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie. Een programma waarin u begeleidt wordt om te werken aan een gezonde(re) leefstijl en gezondheid.

Samen zijn we trots op wat we de afgelopen periode bereikt hebben! Dus op naar een gezond en vitaal Velsen!

Ondertekening sport en preventieakkoord Velsen

Foto: gemeente Velsen/Reinder Weidijk Fotografie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn