GLI is een afkorting voor ‘Gecombineerde Leeftstijlinterventie’. Simpeler gezegd is het een programma voor mensen met overgewicht, gericht op verbeteren van leefstijl.

Sonja heeft afgelopen december haar specialisatie leefstijlcoach behaald en in mei de laatste instructie doorlopen om daadwerkelijk te mogen starten met het ‘CooL’ (Coaching op Leeftstijl) – programma. 

Het programma van CooL biedt adviezen, coaching en begeleiding bij bewegen, ontspanning en gedrag. Het is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als doel gewichtsverlies, een betere lichamelijke fitheid, gezondheidswinst en daarmee een betere kwaliteit van leven. 

Het programma is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder, met overgewicht (BMI tussen de 25 en de 30) en een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten, óf met ernstig overgewicht (BMI van 30 of hoger). 

Het CooL programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering zónder eerst het eigen risico te hoeven betalen. Een doorverwijzing vanuit uw huisarts of praktijkondersteuner is wel noodzakelijk.

CooL - Fysiotherapie Maas IJmuiden